Oferta współpracy z EDUKATIO dot. wniosków Erasmus + KA1 Edukacja Szkolna

Standardowe warianty współpracy i kolejne kroki działań

WARIANT NR 1

Kompleksowe przygotowanie wniosku oraz organizacja wyjazdów na kursy zagraniczne

Kolejne kroki:
1. Placówka wypełnia wstępną ankietę na temat swój i uczestników projektu
2. Edukatio na podstawie przesłanych informacji ocenia szanse powodzenia projektu
3. Podpisanie porozumienia o współpracy z zakwalifikowanymi Placówkami
4. Uczestnicy projektu tworzą Europejski Plan Rozwoju oraz wypełniają szczegółową ankietę, będącą podstawą przygotowania wniosku
5. Dopasowywane są kursy z portfolio Edukatio do profilu i potrzeb uczestników
6. Zbierana jest dokumentacja niezbędna do rejestracji Placówki w bazie URF
7. Gotowy wniosek po akceptacji Placówki składany jest w Agencji Narodowej
8. Rejestracja uczestników na wybranych kursach wraz z zakwaterowaniem zgodnym z ich preferencjami
9. Edukatio przygotowuje pakiet informacji praktycznych dla każdego wyjeżdżającego
10. Wsparcie Placówki na każdym etapie realizacji projektu – od początku do zakończenia projektu

WARIANT NR 2

Organizacja wyjazdów na kursy zagraniczne (dla Placówek samodzielnie przygotowujących wniosek) 

1. Dobór kursów z portfolio Edukatio do profilu i potrzeb uczestników projektu 
2. Rejestracja uczestników na wybranych kursach wraz z zakwaterowaniem zgodnym z jego preferencjami 
3. Paket informacji praktycznych dla każdego wyjeżdżającego 
4. Wsparcie Placówki w kwestiach organizacyjnych związanych z wyjazdami zagranicznymi

UWAGA!

Do współpracy w ramach WARIANTU NR 1 przyjmujemy ograniczoną liczbę Placówek. Zgłoszenia akceptujemy do końca października 2019

Pozostałe formy współpracy

Poza standardową współpracą z wybranymi Placówkami oferujemy:

  • konsultacje indywidualne 
  • konferencje dotyczące programu Erasmus+ i zasad ubiegania się o dotację
  • warsztaty z praktycznego opracowywania wniosku w programie Erasmus+ KA1 Edukacja Szkolna
  • szkolenia zgodne z potrzebami Placówki

Najbliższe terminy konferencji i warsztatów zostaną podane wkrótce.

Close Menu