Zagraniczne kursy metodyczne i tematyczne

Kursy metodyczne i tematyczne przeznaczone są dla osób, które znają język obcy conajmniej na poziomie A2 i w tym języku chcą rozwijać się zawodowo. Zakres tematyczny kursów jest bardzo szeroki, także skorzystać z kursów mogą zarówno nauczyciele języków obcych, nauczyciele innych przedmiotów, pedagodzy czy dyrektorzy i administracja szkół i przedszkoli.

Obszary, z których możecie Państwo wybierać kursy to: 

  • językowo-metodyczne i metodyczne – to kursy podnoszące zarówno kompetencje językowe, jak również dydaktyczne i metodyczne. Skierowane są do nauczycieli nie tylko języków obcych, ale i innych przedmiotów.
  • kursy CLIL (Content and Language Integrated Learning) – kursy przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy swój przedmiot wykładają w języku obcym lub wprowadzają elementy języka obcego w dydaktykę przedmiotu
  • kursy tematyczne – przeznaczone są zarówno dla kadry pedagogicznej (nauczycieli, pedagogów, psychologów) jak również dla kadry zarządzającej (dyrektorów, pracowników administracji). Wybór obszarów, w których macie Państwo możliwość poszerzania swojej wiedzy specjalistycznej to: wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, zarządzanie projektami, zarządzanie placówką i kadrą pedagogiczną, skuteczne komunikowanie się i PR, rozwiązywanie problemów pedagogicznych, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wiele innych.

Wielką zaletą udziału w tego rodzaju kursach jest możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów z kadrą pedagogiczną, wymiany doświadczeń oraz bliższego poznania krajów Unii Europejskiej.

Close Menu