Zagraniczne kursy językowe

Kursy językowe przeznaczone są dla nauczycieli, dyrekcji oraz pozostałych pracowników Placówki, którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności językowe bez względu na to, czy są na najniższym poziomie zaawansowania czy chcą kontynuować naukę języka na poziomie zaawansowanym.

Kursy polegają na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem angielskim we wszystkich sytuacjach zawodowych, związanych ze współpracą międzynarodową, realizacją zagranicznych projektów edukacyjnych jak również swobodnego komunikowania się w sytuacjach nieformalnych. Celem nauki jest rozwijanie kluczowych aspektów umiejętności językowych (gramatyki, słownictwa i wymowy) poprzez ćwiczenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. 

Kursy i szkoły, które znajdziecie Państwo w naszym portfolio zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem doświadczenia w kształceniu kadry edukacyjnej oraz utrzymywania międzynarodowej różnorodności uczestników szkoleń. Dzięki temu szkoły stwarzają Państwu możliwości nawiązywania międzynarodowych kontaktów i wymiany doświadczeń zawodowych.

Dodatkowym elementem kursów są bogate programy zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych wycieczek, umożliwiające poznanie krajów Unii Europejskiej oraz ich kultury i zwyczajów.

Close Menu